Προγράμματα σε ισχύ

 

- Συμμετοχή των γεωργών σε συστήματα για την Ποιότητα των Τροφίμων (Μέτρο 132) Περισσότερα

- Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών συμβουλών στην γεωργική εκμετάλλευση και παροχή δασοκομικών συμβουλών (Μέτρο 114) Περισσότερα

- .........

 

 

Τελευταία νέα

 

02 Δεκεμβρίου 2011

Ταξινόμηση ΦΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 15 τόνους σε μελισσοκόμους, τροποποίηση της υπ'αριθμ.8138/Β7/1045 (ΦΕΚ 404/Β/ 4.4.2006) Κοινής Υπουργικής Απόφασης τωνΥπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ...

01 Δεκεμβρίου 2009

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η αναστολή κατάθεσης αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου 123 «Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» από 04/12/2009 ...

18 Νοεμβρίου 2009

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους ...

27 Οκτωβρίου 2009

Δημοσιεύθηκε στις 02/10/2009 στο Φύλλο 2204 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 239591 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του Μέτρου 2.1.4. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-1013 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής" ...

16 Ιουλίου 2009

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μέτρο 132 "Συμμετοχή Γεωργών σε Συστήματα για την Ποιότητα των Τροφίμων". Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 22/07/2009 έως τις 20/08/2009 ...

30 Μαρτίου 2009

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης υπέγραψε απόφαση για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμόν 347970/8-12-2008 Κ.Υ.Α αναφορικά με το πρόγραμμα εκρίζωσης αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα ...

05 Φεβρουαρίου 2009

Προθεσμία μέχρι τις 02/04/2009 για την κατάθεση αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ ...

03 Φεβρουαρίου 2009

Παράταση έως τις 20/02/2009 για την υποβολή των αιτήσεων για την χρήση της παροχής Γεωργικών Συμβουλών στη Γεωργική Εκμετάλλευση σε εφαρμογή του μέτρου 114 του ’ξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013 ...

13 Ιανουαρίου 2009

Από την 1η έως τις 15 Απριλίου 2009 η υποβολή φορολογικών δηλώσεων από τους αγρότες