ffff

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Στόχος του μέτρου

Η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου και η βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας.

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους. Είναι εγγεγραμμένοι στο ΟΣΔΕ και εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης το δεκατετράμηνο που προηγείται της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Η γεωργική εκμετάλλευση των δικαιούχων θα πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία 0,5 ΜΑΕ.

Δεσμευτικοί Στόχοι

 • - Δημιουργία γεωργικής εκμετάλλευσης μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία μεγαλύτερου της 1 ΜΑΕ και εισοδήματος μεγαλύτερου του 80%
 • εισοδήματος αναφοράς
 • - Επίτευξη συμμόρφωσης προς τα εκάστοτε υποχρεωτικά κοινοτικά πρότυπα σε χρονικό  διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης
 • - Υποβολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης για 10 έτη
 • - Απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας  σε χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης
 • - Ένταξη στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του ΟΓΑ  σε χρονικό διάστημα 1 έτους από την ημερομηνία εγκατάστασης
 • - Απόκτηση της ιδιότητας του κατά κύρια απασχόληση γεωργού (άντληση 50%  του ατομικού του εισοδήματος  από γεωργικές δραστηριότητες στα όρια της εκμετάλλευσης)
 • - Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε χρονικό διάστημα 2 ετών από την απόφαση έγκρισης
 • - Επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που προσδιορίζονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο

 

Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις

  • Για χρονικό διάστημα 10 ετών τουλάχιστον :
  • - Παραμονή στον τόπο μόνιμης κατοικίας
  • - Ετήσια υποβολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης και τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του ΟΣΔΕ και των μητρώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
  • - Τήρηση, τουλάχιστον, απλοποιημένης λογιστικής
  • - Υποβολή φορολογικής δήλωσης
  • - Ετήσια υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης
  • - Διευκόλυνση των ελέγχων των Εθνικών και Κοινοτικών Οργάνων
  • - Διατήρηση, τουλάχιστον, του επιπέδου εισοδήματος της εκμετάλλευσης στο επίπεδο κατά την ημερομηνία επίτευξης του δεσμευτικού στόχου
  • - Διατήρηση, τουλάχιστον, της ιδιότητας του μερικής απασχόλησης γεωργού και αρχηγού της εκμετάλλευσης (άντληση 25% του εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες)

 

Οικονομική Ενίσχυση

Το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει ο δικαιούχος καθορίζεται από τα ακόλουθα κριτήρια και καταβάλλεται σε 3 δόσεις. Η πρώτη δόση (40%) καταβάλλεται με την αποδοχή της έγκρισης, η δεύτερη (30%) από τον 1ο έως τον 3ο χρόνο και η τρίτη (30%) από τον 1ο έως τον 5ο χρόνο.

Πίνακας κριτηρίων υπολογισμού ύψους οικονομικής ενίσχυσης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Περιοχή Μόνιμης Κατοικίας
Ορεινή
7.500€
Μειονεκτική
5.000€
Λοιπές Περιοχές
2.500€
Προσανατολισμός Παραγωγής
Κτηνοτροφική, Φυτική
7.500€
Μικτή - Μελισσοκομία
5.000€
Επίπεδο Εισοδήματος Εκμετάλλευσης
>120% Εισοδήματος Αναφοράς
5.000€
80-120% Εισοδήματος Αναφοράς
2.500€

 

Επιστροφή